English

Clubture

CLUBTURE – HR 2014

12.12.2013

CLUBTURE – HR 2014. – četrnaesti krug - finalni poziv

rok: 13. siječnja 2014. Za koga: organizacije nezavisne kulture (udruge, umjetničke organizacije i neformalne grupe/inicijative) koje pripadaju području djelovanja Clubture Što i gdje: projekti i turneje kulturne razmjene i suradnje na području Hrvatske Kada: realizacija u razdoblju od 15.3.2014. do 15.12. 2014. Rok: rok za predaju prijedloga je 13.1.2014.

 

 
Sadržaji koji se predlažu moraju biti u skladu s principima i ciljevima SU Klubtura koji su dostupni na linku (procedure i dokumenti)
 
Kroz program “Clubture-Hr: Programska razmjena i suradnja” podupire se realizacija sadržaja iz sljedećih područja:
 
suvremena umjetnost (vizualna, filmska, izvedbena, književnost, glazbena itd.) i nove umjetničke prakse;
urbana kultura i kultura mladih;
novi mediji i tehnologije;
interdisciplinarni kulturni projekti;
suvremene umjetničke, društvene i kulturne teorije i istraživanja;
arhitektura i urbanizam;
razvoj kulturne politike;
edukacija vezana za gore navedena područja.
Kako prijaviti suradnički projekt ili turneju?
Najkasnije do navedenog roka potrebno je isključivo putem e-maila na adresu clubture@gmail.com dostaviti prijedlog projekta ili turneje. Prijedlog sadržava:
- odgovore na pitanja navedena u Prijavi za predlaganje projekata ili turneja
- budžet potreban za realizaciju projekta ili turneje
 
Uz prijavu treba poslati na fax. 01 78 98 732 ili scan na e-mail adresu clubture@gmail.com najkasnije do 13.1.2014. potpisanu i pečatom ovjerenu izjavu kako predlagatelj s predloženim aktivnostima nije samostalno aplicirao na pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture RH kao ni natječaje Zaklade Kultura nova.
Svi obrasci dostupni su na dnu ovog posta. Prijedlozi stigli poslije navedenog roka neće se uzeti u obzir.
 
O pozivu:
 
SU Klubtura godišnje objavljuje dva poziva za predlaganje suradničkih projekata. Ovo je drugi poziv koji je otvoren isključivo za organizacije koje do sada nisu ostvarile pravo članstva. Organizacije koje su do sada sudjelovale kao nositelji suradničkih projekata ili su na drugi način postale članicama Clubturea, pozvane su da predlože suradničke projekte u rujnu 2014. godine. SU Klubtura je na temelju prijedloga prikupljenih putem prvog poziva iz rujna 2013. koji su zadovoljili principe i model suradnje kroz “Clubture-HR: programska razmjena i suradnja” kreirala projektni prijedlog s kojim je zatražila financiranje na natječajima za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba te podršku realizaciji programa od strane Zaklade “Kultura nova”. SU Klubtura je 2013. godine temeljem poziva Ministarstva kulture RH za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske ostvarila trogodišnju podršku za realizaciju ovoga programa. Po prikupljanju prijedloga projekata i turneja u finalnom pozivu svi predlagatelji trebat će detaljno definirati svoje prijedloge, a konačnu odluku o tome koji će se projekti i turneje financirati, donijet će zajedno svi predlagatelji i Skupština SU Klubtura u prvom tromjesečju 2013. godine.
 
PRAVILA ZA SURADNIČKE PROJEKTE I TURNEJE UNUTAR PROGRAMA CLUBTURE-HR
 
Prijedloge možete prijaviti u obliku suradničkog projekta ili u obliku turneje:
 
Suradnički projekt = 3 ili više različitih događaja otvorenih za javnost
Pod projektom podrazumijevamo određeni niz povezanih događaja koji su otvoreni za javnost, kao što su različiti kulturni događaji otvoreni za širu javnost (npr. koncerti, predstave, izložbe, projekcije, predavanja i slično), ali i oni namijenjeni nekom užem krugu (kao što su radionice, simpoziji i slično). Unutar projekta moguće je organizirati i boravak (residence), ali samo ukoliko boravak umjetnika ili suradnika na projektu u konačnici rezultira javnim događanjem. Unutar “Clubture-HR” programa ne mogu se predlagati aktivnosti isključivo produkcijske naravi (npr. produkcija nekog umjetničkog rada), kao ni one koje su namijenjene isključivo članovima pojedine organizacije (npr. edukacijske aktivnosti za članove). Nije moguće predlagati sadržaje koji su u istom mjestu već bili ranije realizirani u sklopu programa “Clubture-HR: programska razmjena i suradnja”.
 
2 partnera – 3 mjesta – 3 događaja
U suradnički projekt moraju biti uključena najmanje dva partnera. Sadržaji unutar projekta moraju se odvijati u najmanje tri različita grada ili mjesta. U sklopu projekta moraju se realizirati najmanje tri različita javna događaja. Isti događaj ne može se realizirati dvaput u istom mjestu.
 
Turneja = jedan događaj otvoren za javnost koji se realizira u više gradova/mjesta
Pod turnejom podrazumijevamo organizaciju jednog događaja otvorenog za javnost (npr. koncerti, predstave, izložbe, projekcije, predavanja, radionice, simpoziji i slično) u minimalno tri različita grada ili mjesta. U okviru turneje moguće je organizirati i boravak (residence), ali samo ukoliko boravak umjetnika ili suradnika na projektu u konačnici rezultira javnim događanjima u minimalno tri različita grada ili mjesta. Unutar “Clubture-HR” turneje ne mogu se predlagati aktivnosti isključivo produkcijske naravi (npr. produkcija nekog umjetničkog rada), kao ni one koje su namijenjene isključivo članovima pojedine organizacije (npr. edukacijske aktivnosti za članove). Nije moguće predlagati sadržaje koji su u istom mjestu već bili ranije realizirani u sklopu programa “Clubture-HR”.
 
3 partnera – 1 događanje – 3 mjesta
U turneju moraju biti uključena najmanje tri partnera. Identični sadržaji unutar turneje moraju se odvijati u najmanje tri različita grada ili mjesta te biti dostupni javnosti. Isti događaj ne može se realizirati dvaput u istom mjestu.
 
Dvije kategorije budžeta
Dvije su kategorije kojima se određuje maksimalan iznos sredstava koji se unutar programa “Clubture-HR” može ostvariti za pojedini projekt ili turneju iz sredstava SU Klubtura
 
Kategorija A: projekti / turneje do 20.000 kuna
Kategorija B: projekti / turneje do 40.000 kuna
 
Pojedini projekt ili turneja se može prijaviti isključivo unutar jedne od ponuđenih kategorija. Projekti koji se prijavljuju unutar kategorije B mogu iz sredstava SU Klubtura biti financirani do 75% od ukupne vrijednosti, odnosno ukupnog budžeta projekta.
 
Što se financira:
 
Iz sredstava SU Klubtura se mogu pokriti isključivo troškovi koji proizlaze iz suradnje, i to:
putni troškovi: put, smještaj, prehrana ili dnevnice (maksimalno 120 kn po danu)
promocija (koja je obavezan trošak, osim u slučaju da je ona pokrivena iz nekog drugog izvora, što treba dokazati)
honorari za izvođače ili trošak izvedbe programa (izvedba predstave, i sl.)
najam i transport opreme
materijali za realizaciju događaja
 
U budžetu pojedinog projekta ili turneje koji se odnosi na sredstava SU Klubtura potrebno je imati najmanje tri različita tipa troška, od kojih niti jedan ne može prijeći 50% ukupnih troškova. Svi troškovi moraju biti izraženi u bruto iznosima, odnosno moraju uključivati sva porezna i druga obavezna davanja. Iz sredstava SU Klubtura ne mogu se financirati organizacijski troškovi, troškovi najma prostora niti drugi troškovi koji nisu gore navedeni. Svi planirani troškovi moraju biti realni, moraju direktno proizlaziti iz planiranih aktivnosti te moraju biti u skladu s ovim pravilima.
 
Što čini prijedlog suradničkog projekta ili turneje:
 
U prijedlozima je potrebno navesti: sve uključene partnere, plan događanja (preliminarni program) te gradove/mjesta odvijanja. Nije potrebno navoditi konkretne datume niti konkretne prostore. U slučaju predlaganja turneje potrebno je navesti podatke o izvoditeljima (umjetnici, predavači, itd.) čiji će se radove distibuirati turnejom te prikupiti i mailom poslati najvažnije reference vezane uz sadržaj.
 
Za projekte/turneje u Kategoriji A potrebno je navesti samo troškove koji se planiraju financirati iz sredstava SU Klubtura.
 
Za projekte/turneje u Kategoriji B potrebno je navesti ukupni budžet projekta/turneje, koji uključuje troškove koji se planiraju financirati iz sredstava SU Klubtura (do 75%) kao i troškove koji se planiraju financirati iz drugih izvora (najmanje 25%).