English

Clubture

Izvještaj o rezultatima provedbe projekta DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara

Savez udruga Klubtura nositelj je projekta DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda koji umrežava postojeće lokalne civilnodruštvene inicijative za uspostavu društveno-kulturnih centara na razini Hrvatske. Projekt se provodio u partnerstvu s Pogonom - Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade, Platformom za Društveni centar Čakovec, Savezom udruga KAoperativa, Platformom Doma mladih, Art radionicom Lazareti, Savezom udruga Molekula i Savezom udruga Rojca.  

Ukupna vrijednost projekta iznosi 800 000,00 kn, a sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali) u iznosu 680 000,00 kn (85%), dok je ostala sredstva osiguralo Ministarstvo kulture RH. Projekt je trajao 22 mjeseca, od 1. prosinca 2018. godine do 1. listopada 2020. godine. 

Ciljevi projekta su: 

  • prenijeti znanja i iskustava o sudioničkom planiranju i upravljanju između društveno-kulturnih centara te o sudioničkom upravljanju u EU;
  • umrežiti DKC-e i uspostaviti model programske suradnje; 
  • upoznati javnost i dionike s civilno-javnim partnerstvom i sudioničkim upravljanjem u kulturi.

U sklopu projekta održane su dvije radionice razmjene znanja i iskustava. Prva radionica razmjene znanja i iskustava namijenjena akterima koji se u svojim lokalnim sredinama bave zagovaranjem osnivanja i uspostavom društveno-kulturnih centara na načelima sudioničkog upravljanja i civilno-javnog partnerstva održana je 11. listopada 2019. u Zagrebu, u maloj dvorani Pogona Jedinstvo. Dvadesetak sudionika radionice razmijenili su znanja i iskustva o zagovaračkom radu, provedbi kampanja i uspostavi dijaloga s lokalnom samoupravom. 

Druga radionica pod nazivom “Potrebe i mogućnosti razvoja prostorne infrastrukture za društveno-kulturne centre” održana je 19. veljače 2020. u Beton kinu u Domu mladih u Splitu. Radionica je okupila preko pedeset sudionika i sudionica, predstavnika organizacija civilnog društva, zaposlenika javnih ustanova u kulturi te jedinica lokalne samouprave iz Splita, Zadra, Karlovca, Rijeke, Zagreba i Čakovca. Sudionici su se upoznali s aktivnostima i izazovima s kojima se suočavaju druge lokalne sredine u RH te perspektivama na razvoj lokalne infrastrukture za kulturne i društvene djelatnosti koje imaju različiti sektori. Zbog okolnosti vezanih za epidemiju virusa COVID-19 predviđeni studijski posjet s ciljem prijenosa znanja i iskustava o sudioničkom upravljanju u zemljama Europske unije nije realiziran u sklopu projekta.

Proveden je prvi krug razmjene suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti DKC-HR po uzoru na Clubture-HR model razmjene i suradnje, uz specifičnost razmjene u 7 gradova u kojima se nalaze postojeći društveno-kulturni centri kojima organizacije upravljaju prema načelima sudioničkog upravljanja i civilno-javnog partnerstva. Osim toga, u ovim suradničkim aktivnostima mogli su sudjelovati i građani kao prijavitelji i partneri. Poziv za predlaganje suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti upućen je građanima, neformalnim inicijativama, udrugama i umjetničkim organizacijama. Poziv je bio otvoren od 15.4. do 15.5.2019. godine, a u tom je periodu zaprimljeno 12 prijedloga s preko 60 prijavljenih suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti koje se realiziraju u 7 društveno-kulturnih centara (Rijeka, Zagreb, Split, Karlovac, Čakovec, Dubrovnik i Pula). Na jednodnevnom sastanku održanom 7. lipnja 2019. godine u maloj dvorani Pogona Jedinstvo u Zagrebu predstavljeno je 12 prijedloga suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti od kojih je, kroz proces zajedničkog ocjenjivanja, odabrano 6 prijedloga razmjene kulturno-umjetničkih aktivnosti za provedbu u 2019. i 2020. godini. Do kraja rujna 2020. godine provedeno je 34 suradničkih javnih kulturno-umjetničkih aktivnosti koje uključuju filmske radionice, audio-vizualne instalacije, predstave, performanse, radionice suvremenog cirkusa, radionice ilustracije, predavanja o povijesti LGBTIQ zajednice i medijskoj pismenosti, community radio) u 7 društveno-kulturna centra u RH. U provedbi suradničkih aktivnosti je sudjelovalo preko 70 građana, preko 30 organizacija civilnoga društva, a aktivnosti je prema procjenama provoditelja posjetilo preko 1300 osoba.

U sklopu projektnih aktivnosti koje se odnose na umrežavanje uspostavljena je formalna Mreža društveno-kulturnih centara na nacionalnoj razini. Mreža je osnovana u pravnom obliku udruge s članicama među kojima su postojeći društveno-kulturni centri te lokalni savezi koji u svojim sredinama zagovaraju uspostavu društveno-kulturnih centara temeljenog na načelima sudioničkog upravljanja. Mreža društveno-kulturnih centara osnovana je 28. svibnja 2020. godine u Zagrebu. Organizacije osnivačice mreže su: Art radionica Lazareti (Dubrovnik), Forum udruga nezavisne kulture - FUNK (Koprivnica), Platforma Doma mladih Split (Split), Platforma Hvar (Hvar), Savez udruga Kaoperativa (Karlovac), Savez udruga Klubtura (Zagreb), Savez udruga Molekula (Rijeka), Savez udruga Operacija Grad (Zagreb), Savez udruga Rojca (Pula). Prema ciljevima iz Statuta, Mreža će zagovarati javnu politiku za održivu infrastrukturu društveno-kulturnih djelatnosti temeljenu na sudioničkom upravljanju i civilno-javnom partnerstvu, reprezentirati postojeće društveno-kulturne centre prema donositeljima odluka na nacionalnoj i lokalnim razinama te pružati podršku postojećim centrima i lokalnim inicijativama kroz prijenos znanja i iskustava. Nakon osnivanja, sljedeći koraci Mreže su provedba operativnog i strateškog planiranja, širenje na nove inicijative, platforme i organizacije u Hrvatskoj te jačanje vidljivosti Mreže. Mreža je registrirana 24. srpnja 2020. godine pri Gradskom uredu za opću upravu u Zagrebu.

Kao završna aktivnost projekta, 23. rujna 2020. u prostoru Pogona-Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade održana je konferencija “DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara”. U sklopu konferencije održani su paneli o praksama sudioničkog upravljanja i civilno-javnog partnerstva u društveno-kulturnim centrima u Hrvatskoj i regiji. Uvjeti za sudjelovanje u programu konferencije u prostoru Pogona bili su prilagođeni epidemiološkim mjerama, a osigurana je i mogućnost sudjelovanja putem online platforme Zoom. Više detalja o sadržaju i programu konferencije možete pročitati u izvještaju objavljenom na stranicama Saveza udruga Klubtura.

 

Projekt DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara koji provodi Savez udruga Klubtura u partnerstvu s Pogonom - Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade, Platformom za Društveni centar Čakovec, Savezom udruga KAoperativa, Platformom Doma mladih, Art radionicom Lazareti, Savezom udruga Molekula i Savezom udruga Rojca.

Sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Saveza udruga Klubtura.

 

Arhiva vijesti

1. krug DKC-HR: mreža društveno-kulturnih centara// poziv za predlaganje suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti za 2019. i 2020. godinu

ONLINE PRIJAVA! ||| Za koga: građani, organizacije nezavisne kulture (udruge, umjetničke organizacije i neformalne grupe/inicijative) koje pripadaju području djelovanja Clubturea ||| Što i gdje: suradničke kulturno-umjetničke aktivnosti koje se razmjenjuju između postojećih društveno-kulturnih centara u Hrvatskoj (Čakovec, Dubrovnik, Karlovac, Pula, Rijeka, Split, Zagreb) ||| Kada: realizacija u razdoblju od 15.6.2019. do 31.5.2020. Rok za online prijavu prijedloga: 15. svibnja 2019. u 14 sati > Više

Audio i video materijali s konferencije „DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara“

Na stranicama Klubture objavljeni su audio i video materijali sa završne konferencije "DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara". Konferencija je održana 23. rujna 2020. godine u zagrebačkom Pogonu Jedinstvo uz mogućnost sudjelovanja putem online platforme Zoom. > Više

Održana konferencija "DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara"

Savez udruga Klubtura organizirao je konferenciju povodom završetka projekta “DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara” koji je proveden u sklopu poziva Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. Pored predstavljanja rezultata projekta, u sklopu konferencije održani su paneli o praksama sudioničkog upravljanja i civilno-javnog partnerstva u društveno-kulturnim centrima u Hrvatskoj i regiji.   > Više

Konferencija DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara

Savez udruga Klubtura organizira konferenciju povodom završetka projekta DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara koji se provodi u sklopu poziva Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. Pored predstavljanja rezultata projekta, u sklopu konferencije će se održati paneli o praksama sudioničkog upravljanja i civilno-javnog partnerstva u društveno-kulturnim centrima u Hrvatskoj i regiji.  > Više

Osnovana Mreža društveno-kulturnih centara

Na osnivačkoj Skupštini održanoj 28. svibnja 2020. godine u Zagrebu osnovana je nacionalna Mreža društveno-kulturnih centara (skraćeno: DKC-HR). Mreža je osnovana na inicijativu saveza udruga, platformi i udruga koji zagovaraju uspostavu institucionalnog okvira za društveno-kulturne centre, su-upravljaju postojećim društveno-kulturnim centrima u Hrvatskoj po načelu sudioničkog upravljanja i razvijaju modele civilno-javnih partnerstava u kulturi. > Više

DKC-HR radionica u Splitu

Na drugoj DKC-HR radionici razmjenit će se znanja i iskustva o prostornim potrebama društveno-kulturnih centara i prilikama za investicije u prostornu infrastrukturu kroz ITU i slične mjere. Radionica je namijenjena predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave, organizacijama civilnog društva i javnim ustanovama u kulturi. Sudionici radionice dobit će priliku da se upoznaju s aktivnostima koje se provode u pojedinim gradovima u RH, povežu se i uče jedni od drugih. Radionicu će facilitirati Miranda Veljačić i Dinko Peračić iz Platforme 9.81. > Više

DKC-HR radionica u sklopu 12. Clubture Foruma

Radionica DKC-HR zamišljena je kao radionica razmjene znanja i iskustava među akterima koji se u svojim lokalnim sredinama bave zagovaranjem osnivanja i uspostavom društveno-kulturnih centara na načelima sudioničkog upravljanja i civilno-javnog partnerstva. Kroz facilitiranu raspravu sudionici radionice dobit će priliku da se upoznaju, povežu i uče jedni od drugih o zagovaračkom radu, provedbi kampanja i uspostavi dijaloga s lokalnom samoupravom. > Više

Izabrane suradničke kulturno-umjetničke aktivnosti koje će se provoditi kroz program "DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara" u 2019. i 2020. godini

U izboru su sudjelovali predlagatelji suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti te članice Saveza udruga Klubtura. Nakon prezentacija, diskusija i zajedničkog ocjenjivanja, na izvanrednoj Skupštini SU Klubtura održanoj 7. lipnja 2019. odabrano je sljedećih 6 prijedloga suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti za realizaciju u 1. krugu programa DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara: > Više

Izbor suradničkih kulturno-umjetničkih aktivnosti u sklopu projekta DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara

U sklopu izvanredne Skupštine Saveza udruga Klubtura 7. lipnja 2019. godine bit će odabrane suradničke kulturno-umjetničke aktivnosti koje će se realizirati u 1. krugu programa DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara. > Više