English

Clubture

Online analiza o utjecaju širenja Covid-19 virusa na rad organizacija u nezavisnoj kulturi

02.06.2021

Mreža Clubture u 2020. godini provela je preliminarnu analizu o procjeni negativnih učinaka epidemije Covid-19 virusa na rad organizacija u nezavisnoj kulturi. U prosincu 2020. godine mreža je putem novog upitnika nastavila s analizom kroz prikupljanje podataka i procjena o učinku epidemije. 

Obje analize dostupne su našim stranicama:

1. dio analize (ožujak - svibanj 2020.)

2. dio analize (lipanj 2020. - ožujak 2021.)

O analizama:

Nastavno na Obavijest Ministarstva kulture RH vezanu za utjecaj bolesti COVID-19 na kulturni sektor od 15. ožujka 2020. godine, Savez udruga Klubtura uključio se u proces prikupljanja informacija vezanih za preliminarne procjene negativnih učinaka epidemije Covid-19 virusa na rad organizacija u nezavisnoj kulturi. U intenzivnoj komunikaciji s organizacijama okupljenima oko mreže Clubture napravljena je prva online analiza na temelju Upitnika o utjecaju izvanrednih mjera vezanih za COVID-19 na organizacije u nezavisnoj kulturi što je dalo kratki pregled aktualnog stanja u ovom polju. Na temelju rezultata analize sastavljeni su prijedlozi ključnih mjera za predstojeće razdoblje.

Drugi upitnik o utjecaju širenja COVID-19 virusa na rad organizacija u nezavisnoj kulturi  odnosi se na provedene aktivnosti od lipnja do prosinca 2020. godine i planirane aktivnosti u prvom kvartalu 2021. godine. Pored pregleda stanja u organizacijama, u drugoj analizi nalaze se prijedlozi i preporuke upućeni Ministarstvu kulture i medija RH za djelovanje u kontekstu već ranije dostavljenih prijedloga, a koje mogu i trebaju poslužiti za jačanje postojećih i kreiranje novih mehanizama pomoći sektoru nezavisne kulture.

Dokumenti analize dani su na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0 Hrvatska