English

Clubture

Otvoreno pismo Ministrici kulture oko procesa izrade Nacionalnog plana razvoja kulture i medija

13.06.2022

Mreža društveno-kulturnih centara i Savez udruga Klubtura uputili su 9. lipnja otvoreno pismo Ministrici kulture kojim se apelira da Ministarstvo kulture i medija osigura otvoren i participativan proces izrade Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine.

U nastavku donosimo pismo i odgovor koji smo dobili iz Ministarstva.

 

 

Zagreb, 9. lipnja 2022.

OTVORENO PISMO MINISTRICI KULTURE I MEDIJA OKO PROCESA IZRADE NACIONALNOG PLANA RAZVOJA KULTURE I MEDIJA 2022. - 2027.

Poštovana ministrice Obuljen Koržinek,

obraćamo Vam se jer smo duboko zabrinuti oko procesa izrade Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine, dokumenta koji je, prema Vašim riječima, “krovni dokument za upravno područje” te “ujedinjujući akt strateškog planiranja”.

Naime, organizacije civilnog društva u nezavisnoj kulturi, ali i javnost, saznali su za ovaj važan dokument šturom obavijesti o tome da je imenovana stručna radna skupina koja ovaj dokument ima izraditi te viješću o tome da se radna skupina nedavno i sastala na svom prvom sastanku.
Unatoč trudu i volji da saznamo kako ste namjeravali u izradu ovog dokumenta uključiti civilno društvo i druge relevantne dionike te po kojim kriterijima se vršio izbor stručne radne skupine, nismo to uspjeli saznati.

Iako bismo željeli vjerovati da imate u planu otvaranje procesa izrade ovog strateškog, krovnog dokumenta svim relevantim akterima, nedavno iskustvo oko donošenja Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi nas obeshrabruje, budući da je taj proces bio potpuno  zatvoren, mimo zakonski nužnog e-savjetovanja, a jedinu javnu raspravu oko sadržaja i mogućih implikacija donošenja tzv. megazakona bili smo organizirali mi.

U razvijenim demokratskim društvima procesi donošenja i usvajanja javnih politika izgledaju posve drugačije. To se osobito odnosi na ovako važne dokumente koji će neminovno imati direktan i značajan utjecaj na niz segmenata u području kulturne politike i sve njene aktere.

Za početak, sama domaća legislativa propisuje sudjelovanje u donošenju važnih strateških dokumenata, a što Nacionalni plan razvoja kulture i medija svakako jest. Tako Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske u članku 8. propisuje Načelo partnerstva te navodi: "Načelo partnerstva obvezuje tijelo zaduženo za izradu i provedbu akta strateškog planiranja da u procesima strateškog planiranja osigura partnerstvo s glavnim dionicima i nadležnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz uključivanje gospodarskih udruženja i socijalnih partnera, akademske i znanstvene zajednice, organizacija civilnoga društva te zainteresirane javnosti."

Naglašavamo kako Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata Vlade RH definira partnerstvo kao najviši stupanj suradnje i uzajamne odgovornosti Vlade i predstavnika zainteresirane javnosti, što uključuje neformalne građanske grupe ili inicijative, udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, sindikate, udruge poslodavaca.

Na širem europskom planu, Izvještaj Glavnog tajnika Vijeća Europe posebno prepoznaje učinkovite i održive mehanizme za dijalog, savjetovanje i suradnju između civilnog društva i tijela vlasti na svim razinama kao važne pokretače sudjelovanja svih pojedinaca i društvenih skupina u procesu demokratskog odlučivanja.

Na nedavno održanoj Konferenciji o budućnosti Europe pod geslom "Budućnost je u Vašim rukama", a koju su zajednički organizirali Europski parlament, Vijeće Europske unije te Europska komisija, posebno je naglašena neizostavna uloga sudjelovanja građana i građanki Unije i njenih članica u kreiranju javnih politika.

Poštovana ministrice, ovim putem apeliramo da Ministarstvo kulture i medija, sukladno svim ustaljenim dobrim praksama te pozitivnim propisima, žurno otvori proces izrade Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine kako bi svi zainteresirani i relevantni dionici mogli sudjelovati u osmišljavanju i donošenju ovako važnog akta. Otvoren i participativan proces će zasigurno rezultirati kvalitetnijom javnom politikom koja će osiguravati da ona ima pozitivan i konstruktivan učinak na one za koje se ta politika i donosi.

Srdačno,
Domagoj Šavor, Savez udruga Klubtura
Mirela Travar, Mreža društveno-kulturnih centara

 

Poštovani,

Vezano uz Vaše pismo upućeno ministrici kulture i medije, slobodni smo Vas izvijestiti sljedeće.

Do sada se održao samo prvi sastanak stručne radne skupine, što smo i objavili na mrežnoj stranici https://min-kulture.gov.hr/o-ministarstvu-15/kulturne-politike-52/stratesko-planiranje/prvi-sastanak-strucne-radne-skupine-za-izradu-nacionalnog-plana-razvoja-kulture-i-medija-za-razdoblje-od-2022-do-2027-godine/22286 te sastanak stručne skupine za izradu Smjernica medijskog razvoja https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/odrzan-prvi-sastanak-povodom-izrade-smjernica-medijskog-razvoja-u-okviru-nacionalnog-plana-razvoja-kulture-i-medija/22249.
 
Kao što je prezentirano na prvom sastanku obiju radnih skupina, inicijalni nacrt ciljeva i mjera potvrdit će se na drugom sastanku Stručne radne skupine nakon čega će biti objavljen u formi online obrasca i dostavljen dionicima na komentiranje. Od dionika očekujemo da komentiraju predložene aktivnosti, predlože dodatne aktivnosti i pokazatelje za praćenje mjera te po potrebi predlože izmjene naziva/opsega mjera.

Nakon toga će se pristupiti nastavku rada i finaliziranju dokumenta koji će prije upućivanja u proceduru ponovo biti stavljen na javnu raspravu putem online obrasca čime će se omogućiti širokom krugu dionika uključivanje u ovaj proces. Poziv na sudjelovanje u ovim raspravama uz sve korisnike sredstava Ministarstva kulture i medija bit će upućen i svim organizacijama i institucijama u kulturi, strukovnim udrugama, ali i jedinicama lokalne i regionalne samouprave kao i drugim zainteresiranim udrugama i pojedincima.

Zbog velikog broja tema i dionika s obzirom na širinu područja na koje se odnosi Nacionalni plan, nisu planirane javne rasprave po područjima u fizičkom obliku, ali ako netko od dionika iskaže interes organizirati pojedine neformalne podskupine (oko nekih područja ili tema) to će se moći realizirati i Ministarstvo će se u takve rasprave uključiti. Načelo partnerstva iz članka 8. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH ostvarit će se kroz dvije online rasprave putem digitalnog obrasca.

Napominjemo da je u procesu pripreme za objavu i detaljni Pregled kulturnog razvoja i kulturnih politika u Republici Hrvatskoj od 1990. do 2020. godine, koji je u velikoj mjeri bio završen prije početka pandemije, ali se zbog izvanrednih okolnosti nije finalizirao niti objavio jer je dokumentirano stanje prije COVID krize. Paralelno je izrađena analiza medijskog sektora za pripremu Smjernica medijskog razvoja, koje će biti ukomponirane u Nacionalni plan.

Svakako se zalažemo za otvoren i participativan proces te se nadamo da će se pozvani umjetnici i profesionalci u području kulture, uključujući članove saveza udruga u čije ime nam pišete, komentirati nacrt posebnih ciljeva i mjera te predlagati kvalitetne aktivnosti i pokazatelje.

Nije točan vaš navod da je proces donošenja Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi bio „zatvoren i mimo zakonski nužnog e-savjetovanja“. Nacrt zakona je nakon brojnih konzultacija utvrdilo Ministarstvo na prijedlog Radne skupine, a zatim je provedena javna rasprava (e-savjetovanje) u koju se uključio veliki broj dionika. Najveći dio primjedbi koje je bilo moguće ugraditi u Nacrt zakona Ministarstvo je prihvatilo. U tijeku je priprema Konačnog prijedloga zakona, a u ovom procesu usvojili smo veliki broj prijedloga iznesenih u saborskoj raspravi.

dr. sc. Ivica Poljičak

državni tajnik