English

Clubture

Predizborni zahtjevi: ZA JAVNU KULTURU DOSTUPNU SVIMA

09.04.2024

Large web banner

Objavljujemo predizborne zahtjeve kojima ukazujemo na konkretne štetne prakse Ministarstva kulture i medija u prethodna dva mandata i dajemo prijedloge za poboljšanje, s ciljem da se u nadolazećem razdoblju otvori prostor za stvaranje novog i uključivog smjera za razvoj kulturnih politika.

Predizborni zahtjevi: ZA JAVNU KULTURU DOSTUPNU SVIMA

Uključite se i podržite kampanju kroz potpisivanje zahtjeva, dijeljenje objava i direktnu komunikaciju sa svojim suradnicima.

PODRŽITE ZAHTJEVE!

POTPISNICI/CE

Potpisi se skupljaju do 15.4. i bit će javno objavljeni na www.clubture.org 

O kampanji

Savez udruga Klubtura prethodnih je godina provodio analize sustava javnog financiranja Ministarstva kulture i medija i bio angažiran oko praćenja procesa donošenja novog Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi u 2022. godini. 

U komunikaciji s ostali akterima iz civilnog društva u kulturi, kulturnim radnicima i radnicama, umjetnicima i umjetnicama formulirani su zahtjevi koji se tiču nužnih poboljšanja uvjeta rada u kulturnoumjetničkom sektoru, unapređenja sustava javnog financiranja Ministarstva kulture i medija, transparentnosti donošenja odluka te uključivanja civilnog društva u procese strateškog planiranja.

Smatramo da političke stranke i politički kandidati, kao i svi donositelji i provoditelji javnih politika, trebaju uzeti u obzir važnost institucionalnog okvira za razvoj kulturnog sektora i podršku javnoj kulturi koju za lokalne zajednice proizvode institucije, udruge, kulturni radnici i umjetnici.

Upozoravamo da se pod hitno trebaju prekinuti prakse netransparentnog donošenja odluka o financiranju i daljnja centralizacija sustava javnog financiranja kulture i umjetnosti.

Upozoravamo na neodrživost sustava javne kulture koji perpetuira neprimjerene radne uvjete i socijalna prava kulturnih radnika i umjetnika, a osobito njenog najranjivijeg dijela - mladih umjetnika i umjetnica te organizacija civilnog društva iz svih dijelova Hrvatske.

Kampanju ZA JAVNU KULTURU DOSTUPNU SVIMA pratite na našim društvenim mrežama:

Instagram
Facebook

Kontakt:

091/2582-567
clubture@gmail.com