English

Clubture

Clubture-HR 24. krug

Naziv projekta: Grafitti Street Art history


Vrsta projekta: Turneja
Budžetna kategorija: 3 000 eura

Podaci o organizaciji - nositelj projekta:

Puni naziv organizacije: Udruga mladih za poticanje kreativnog izražavanja „Revolucija“
Adresa nositelja: Trg kralja Tomislava 14
Grad nositelja: Valpovo
Ime i prezime odgovorne osobe Domagoj Oklopčić
Voditelj/ica projekta Davor Ileš
Telefon: 091 905 5074
Email: udrugarevolution@gmail.com
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu:

Puni naziv organizacije: Kulturno umjetnička udruga Akt
Grad: Opatija
Adresa: Kosićevo 7
Puni naziv organizacije: ReArt Udruga za umjetnost i stvaralaštvo
Grad: Osijek
Adresa: Kneza Trpimira 1c


Opis turneje

Opis sadržaja koji se predlaže za turneju:

Cilj projekta je dokumentiranje povijesti i razvoj hrvatske graffiti scene i povezivanje scene kroz zajedničku suradnju u prikupljanju materijala .Projekt bi se dokumentirao u svom završnom izdanju u obliku art fanzina koji bi bio besplatno dostupan na mrežnim stranicama Clubture i otiskan u tiskanom izdanju za artiste i sudionike u projektu te bi se jedan dio fanzina donirao u nezavisne knjižnice(Attack,Rojc,Nigdjezemska i dr) da dopre do što većeg kruga ljudi koje zanima takva tematika.U sklopu projekta u svakom gradu bi se održao graffiti jam ,izložba sa fotografijama povijesti graffiti i street art scene i tribina sa akterima scene iz tamošnjih sredina i predstavljanje art fanzina sa povijesti scene .Dokumentiranje graffiti i street art scene je bitno ,budući da velik dio radova nestane,preboja se ili izblijedi.
Prvi dio projekta obuhvaća prikupljanje materijala ,fotografija povijesti graffiti i street art scene u kojem će sudjelovati udruge partneri koje su aktivno uključene u razvoj graffiti i street art scene u svojim gradovima u suradnji sa dugogodišnjim akterima scene.Dodatnu pomoć i stručnost imamo u suradnji sa ekipom koja stoji iza knjige BlackBook Croatia vezano za povijest scene
Prikupljanje materijala skupljaju udruge partneri uključeni u projekt preko email adresa na kojem će biti baza sa svim radovima .Razradili smo kroz 4 cijeline sa gradovima koji imaju dugogodišnju tradiciju, Osijek i Slavonija(ReArt,Revolution ) Zagreb i okolica (Revolution ,BlackBook Croatia) Rijeka i Istra (Akt,Revolution,BlackBook Croatia) Split I Dalmacija(BlackBook Croatia,Revolution)
Na temelju prikupljenih podataka napravit će se digitalni fanzin. Digitalni fanzin će biti izrađen kao uvod u samu produkciju događaja u kojem će biti predstavljena povijest i razvoj graffiti i street art scene. Prije početka događaja će određeni broj fanzina biti isprintan kao svojevrsni dokumentarni katalog te će služiti za daljnje predstavljanje, a od fotografije radova bi izradili izložbu u gradovima koji su uključeni u turneju (Osijek,Zagreb,Rijeka Valpovo, ).
Drugi dio projekta bi se provodio kroz događanja u tri grada Osijek,Rijeka,Zagreb koje su sredine sa dugogodišnjom graffiti i street art scenom i događanja u manjim gradovima koji potiču graffiti i street art scenu kroz svoje programe(Valpovo,Koprivnica(Funk),Sisak(Skwhat),Kutina(Baraka)
U sklopu događaja u gradovima bi se održao graffiti jam sa dugogodišnjim kao i novim akterima scene u gradovima(Osijek,Rijeka,Zagreb),izložba fotografija sa radovima iz povijesti graffiti i street art scene,tribina sa akterima scene i predstavljanje art fanzina sa povijesti graffiti i street art scene. U manjim gradovima(Koprivnica,Sisak,Kutina) bi program priključili na njihove događaje vezano za graffiti i street art scenu .U svakom od gradova bi bili pozvani na tribinu akteri scene i organizacije koje djeluju na tom području .
Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Osijek
Termin: 18 listopad 2024

Događaj 2
Mjesto: Zagreb
Termin: 7 Rujan 2024

Događaj 3
Mjesto: Rijeka
Termin: 25 Svibanj 2024

Događaj 4
Mjesto: Valpovo
Termin: 7. Lipanj 2024

Događaj 5
Mjesto: Koprivnica,Sisak,Kutina - rujan 2024
Termin: U sklopu grafitti street art događaja koje provode rujan 2024


Clubture budžet

2,242.00 €