English

Clubture

Clubture-HR 23. krug - 2. poziv

Naziv projekta: Bez Granica: Žene ženama, razgovori uz keramiku, čaj i staklo


Vrsta projekta: Turneja
Budžetna kategorija: 5 000 eura

Podaci o organizaciji - nositelj projekta:

Puni naziv organizacije: Živi Atelje Dajht Kralj
Adresa nositelja: Ilica 110, Zagreb
Grad nositelja: Zagreb
Ime i prezime odgovorne osobe Saša Kralj
Voditelj/ica projekta Cyrille Cartier
Telefon: +385912704317
Email: projekti@ziviatelje.dk
Fax:

Podaci o organizacijama - partneri u projektu:

Puni naziv organizacije: Udruga Građanski aktivizam (Udruga GRAK)
Grad: Petrinja
Adresa: Milana Dujnića 29, 44250 Petrinja
Puni naziv organizacije: Udruga Atribut - udruga kreativnog alternativnog razvoja kulture
Grad: Knin
Adresa: Ulica kralja Tomislava ‎85, Knin 22 300
Puni naziv organizacije: Udruga "Svijet kvalitete"
Grad: Šibenik
Adresa: Braće Polića 3, Šibenik 22000


Opis turneje

Opis sadržaja koji se predlaže za turneju:

Participativni, multidisciplinarni, terapeutski, umjetnički i edukacijski projekt radi na izgradnji i osnaživanju lokalne zajednice te povezivanju žena bez obzira na porijeklo ili duhovni svjetonazor. Članice kolektiva Žene ženama, (12), one koje žele da im Hrvatska bude dom i one kojima je Hrvatska dom, prezentiraju svoje proizvode od keramike i stakla kroz gong-fu radionice čaja u mjestima koja još uvijek osjećaju posljedice rata iz ‘90ih, a određena su za naseljavanje azilanata – Petrinja, Knin, Šibenik. Događanja su javna i sudjelovanje lokalne zajednice osigurano učestvovanjem partnerskih organizacija iz tih mjesta.
Prvi dio gostovanja svi sudionici zajednički traže, lociraju, kopaju i pripremaju lokalnu glinu ili predmet za glazuru. Ta aktivnost omogućava druženje u prirodi te zajedničku aktivnost vezivanja sa zemljom i lokalitetom. Dio pripremljene gline ostaje partnerskoj organizaciji, ako je to aplikativno, a dio će poslužiti kolektivu Žene Ženama za daljnju izradu keramike s glinama iz cijele Hrvatske.
Čaj je kulturološki neutralan socijalni lubrikant. Kineski gong-fu način serviranja ima ritualnu inkluzivnu suštinu, smirujućeg, kohezivnog i terapeutskog karaktera. Većina čajnog pribora izrađena je vlastoručno od članica kolektiva Žene ženama tijekom radionica u Živom Ateljeu DK. Bez obzira na jezik, porijeklo i svjetonazor one se prezentiraju kao kreativne, vješte osobe koje razvijaju umjetničko poduzetništvo te s interkulturnim znanjem koje mogu podijeliti s lokalnom zajednicom.
Prezentacija/radionica gong-fu čaja sastoji se od minimalno dvosatnog druženja u kojem članice kolektiva Žene ženama, kao mentori ili asistenti, dijele vještinu ceremonije s pripadnicima lokalne zajednice. Nakon radionica gong-fu čaja članice kolektiva vode po izložbi keramike i stakla prezentirajući artefakte, keramičke čašice, čajnike i čajni pribor koje su sami izradili. Dijeleći ta iskustva članice kolektiva Žene ženama mogu biti inspiracija za lokalne sudionike te na taj način, kroz neposredno iskustvo i komunikaciju, razbijaju predrasude o Drugosti koje su u tim mjestima snažno prisutne kao posljedice rata iz ’90tih te nezdravih utjecaja lokalnih i nacionalnih medija s obzirom na migrantske teme.
Turneja osnažuje žene iz kolektiva u istoj mjeri koliko osnažuje i lokalnu zajednicu u gradovima partnera.
Termini i mjesta događanja

Događaj 1
Mjesto: Petrinja
Termin: travanj

Događaj 2
Mjesto: Knin
Termin: svibanj

Događaj 3
Mjesto: Šibenik
Termin: lipanj


Clubture budžet

29,806.00 €